Davant els problemes, rigor, compromís i lleialtat

Professionalitat

Estudi constant de la llei

Serietat

Rigor i excel·lència a la feina

Honestedat

Transparència i confiança amb el client

Últimes notícies

Estigues informat i actualitzat sobre les notícies que podrien afectar els teus interessos legals.

Preguntes freqüents

El termini per reclamar una indemnització per lesions i danys derivats d’un accident de trànsit serà d’un any des que es va produir l’accident. En cas de lesions, el còmput comença des del moment en què es produeix l’estabilització de les lesions.

En cas que no vulguin signar la declaració amistosa de l’accident, el més important és trucar a la Policia Local o a la Guàrdia Civil, fer fotografies de l’accident, i apuntar matrícules i dades del contrari.

En cas que no tinguem dades personals del contrari perquè ha fugit, hem de trucar a les autoritats per deixar constància de l’accident i dirigir-nos davant del Consorci de Compensació d’Assegurances.

En qualsevol cas caldrà atendre el contingut de la pòlissa. La majoria de les pòlisses contemplen la lliure designació d’advocat i procurador, i també cal examinar el contingut de la pòlissa per determinar fins que límit quantitatiu estableix la pòlissa.

Les companyies asseguradores estan obligades a indemnitzar el perjudicat de l’accident malgrat que el seu assegurat hagi donat positiu en alcohol. Els incompliments de la pòlissa els pot oposar al seu assegurat i poden repercutir totes les quantitats abonades al perjudicat.

El conductor d’una bicicleta o d’un patinet elèctric està subjectat al Reglament General de la Circulació i, per tant, es poden sotmetre a controls d’alcoholèmia en els mateixos supòsits que els conductors de vehicles de motor o ciclomotors.

Recordeu que la taxa màxima permesa per circular amb bicicleta o patinet elèctric és la mateixa que per als conductors ciclomotors o vehicles de motor (0,5 g/l d’alcohol a la sang o 0,25 mg/l d’alcohol en aire aspirat). Així mateix, cal precisar que el fet de donar positiu a les proves d’alcoholèmia no suposa la comissió de cap il·lícit penal, ja que únicament es pot cometre el delicte quan es produeixi amb un vehicle de motor.

La negligència mèdica la podem definir com una “mala praxis” que pot succeir en l’àmbit clínic o hospitalari, per acció o omissió d’un professional, centre o administració sanitària. La “mala praxi” es pot produir per una actuació o omissió mèdica no ajustada a la “lex artis ad hoc”, això és l’actuació diligent en cada cas concret i l’estat del coneixement de la ciència i de la tècnica en cada moment, complint amb els protocols sanitaris o estàndards de la professió.

Únicament podrem reclamar una negligència mèdica quan hi hagi hagut un dany real, efectiu i avaluable econòmicament. A més, la víctima ha de provar la relació causal entre el dany produït i l’actuació mèdica, excepte en els casos flagrants i evidents en què s’inverteix la càrrega de la prova que es traslladarà al centre mèdic, hospital o professional, els quals hauran d’acreditar que la seva actuació s’ha realitzat de forma correcta, d’acord amb la “lex artis ad hoc”.

Les premisses bàsiques per reclamar responsabilitats per negligència mèdiques són; 1) acreditar la mala praxi; 2) que s’hagi produït un dany real efectiu i avaluable; i acreditar la relació de causalitat entre la negligència mèdica i el dany produït.

Un factor clau en un procediment per negligència mèdica és comptar amb els serveis d’un pèrit mèdic especialista, ja que de la seva perícia, juntament amb la intervenció lletrada, dependrà l’èxit de la reclamació.

Els terminis per interposar la reclamació depenen d’on s’hagi produït l’actuació mèdica, si a l’àmbit públic o a l’àmbit privat.

A la sanitat privada pot diverses en funció de diverses situacions:

  1. Reclamació contra facultatiu mèdic o centre mèdic en què hi hagi una relació contractual: El termini establert a l’article 1964 del Codi Civil és de 5 anys
  2. Reclamació contra un professional d’un centre mèdic amb què hi ha una relació contractual. En aquest cas, la relació amb el professional és extracontractual de manera que el termini per a la interposició de la reclamació davant del centre mèdic on hagi realitzat els treballs el professional serà d’un any.

A la sanitat pública: El termini de prescripció és d’un 1 any, sent el dies a quo el moment en què es coneix l’abast dels danys produïts per la negligència i es poden quantificar, per tant, quan ens trobem en lesions o malalties, el termini comença a comptar des del moment en què es produeix la curació o l’estabilització de lesions. Tot i això, en cas de mort, el termini començaria a comptar a partir del dia en què es produeixi la mort.

En cap cas el centre mèdic o hospital no es pot negar a facilitar-li l’historial mèdic. Tant El Reglament General de Protecció de Dades com la Llei Orgànica de Protecció de Dades personals i garantia de drets digitals estan reconeguts una sèrie de drets, entre els quals a aquest tipus de dades clíniques.

De la mateixa manera, la Llei Bàsica d’Autonomia del Pacient i de Drets i Obligacions en matèria d’informació i documentació clínica (Llei 41/2002) recull de manera categòrica el pacient té dret d’accés a la documentació de l’historial clínic i a l’obtenció de còpia de les dades que recullen”.

En cas de persones mortes, tant familiars com altres persones perjudicades poden tenir accés a aquestes dades personals.

El nostre motor és oferir un acompanyament professional integral al client.

Sobre mi

Em vaig llicenciar en Dret i Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, fent posteriorment el màster d’accés a l’advocacia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Actualment, estic cursant màster en Responsabilitat Civil i Accidents de Circulació a la Universitat de Granada

He participat en multitud de cursos i congressos de Responsabilitat Civil, a fi d’estar al dia de les novetats legislatives i jurisprudencials.

Mallorquí de naixement, em considero un amant del triatló, per la capacitat de llibertat que em transmet, lluny de les rutines, i pels valors de superació perseverança i constància.

Igualment, em considero una persona vella i aventurera, amb una gran predilecció pels viatges amb bicicleta, pel desafiament físic i mental que plantegen, i pels llocs idíl·lics que et permet descobrir.

Tens dubtes? Pregunta'ns

Tant si estàs interessat en els nostres serveis com si simplement vols fer una pregunta, comunica’t amb nosaltres a través de la nostra pàgina de contacte